1885 - Stolt sponsor av barneidrett

 

Vi i 1885 er opptatt av at barn skal ha gode fritidstilbud uavhengig av sportslige mål og ambisjoner. Derfor har vi i 1885 valgt å støtte lag og foreninger som legger til rette for at barn har muligheten til å utøve idrett. Vår støtte gis primært i form av utstyr, men det gis også økonomiske bidrag der vi ser det som nødvendig. Vårt ønske er at alle barn skal ha muligheten til å være aktive, sosiale, engasjerte og kanskje viktigst av alt, ha de samme mulighetene til å realisere sine drømmer.

 

Vår grunnleggende filosofi er at alle barn skal ha like rettigheter og lik tilgang til gode fritidstilbud uavhengig av geografisk tilhørighet, fysiske evner og økonomisk situasjon. Idrett er et flott fokus og en unik arena for å utvikle grunnleggende verdier som samarbeid, arbeidsmoral, mestringsevne og god sportsånd.

 

Vi ønsker derfor å bidra til mangfoldet i barneidretten, samt være med på å sikre at økonomiske begrensninger ikke

setter en stopper for deltakelsen. I våre øyne er et godt utvalg av aktivitetstilbud for barn en nødvendighet og ikke en gode.

 

 

Vi mottar flere interessante og spennende forslag på daglig basis til hvordan vi kan støtte ulike lag og idrettsarrangementer. Av de søknadene vi mottar, vil fem søknader bli plukket ut per kvartal. Søkere vil bli underrettet så snart det foreligger en beslutning.

 

Skulle din søknad ikke bli plukket ut i denne runden, er du allikevel velkommen til å søke på nytt. Vi tar ikke vare på innsendte søknader som ikke er plukket ut. Vi ber derfor om at søknaden sendes på nytt for neste uttrekning.

 

Hovedsakelig ønsker vi langsiktige samarbeid med lag og arrangører, slik at vår støtte får størst mulig nytteverdi.

 

 

Søker du sponsormidler på vegne av et idrettslag, må søknaden inneha følgende informasjon for å bli behandlet

 • Navn på klubb eller lag
 • Lagets tilholdssted
 • Antall deltagere
 • Aldersgruppe
 • En detaljert beskrivelse av hva laget ønsker eller trenger av sponsormidler
 • Informasjon om treningsprofil, tidligere kamp og turneringsdeltagelse
 • Informasjon om lagets eventuelle mål og drømmer
 • Hva sponsorengasjementet kan tilføre 1885.no
 • Detaljer/informasjon om andre bekreftede sponsorer eller bidrag
 • Informasjon om ønsket tidspunkt for mottakelse av sponsormidler

 

 

Søker du sponsormidler til et idrettsarrangement, må søknaden inneha følgende informasjon for å bli behandlet

 • Navn, detaljer og dokumentasjon på arrangementet
 • Navn og dokumentasjon på arrangørene av arrangementet
 • Hvor og når arrangementet finner sted
 • En detaljert beskrivelse av hva laget ønsker eller trenger av sponsormidler
 • Hva sponsorengasjementet kan tilføre 1885.no
 • Detaljer/informasjon om andre bekreftede sponsorer eller bidrag
 • Informasjon om ønsket tidspunkt for mottakelse av sponsormidler

 

 

Vi sponser ikke

 • Lag og arrangementer som allerede har flere bekreftede sponsorer og god tilgang på økonomiske midler
 • Enkeltpersoner
 • Politiske organisasjoner
 • Religiøse organisasjoner (med unntak av organisasjoner som er åpne for alle, uavhengig av deres tro)

 

 

Søknad sendes til: sponsor@1885.no