1885.no

Hva er en garanti – Se her

En garanti kan være veldig smart å være klar over når du kjøpet noe. Det kan gi deg sikkerhet og mulighet til å få igjen noe. Det finnes en rekke garantier og bedrifter former de etter eget ønske. Når du skal sammenligne varer og produkter, kan det være lurt å se til de som har garantier. Dette kan gi deg som forbruker en trygghet, som er veldig positivt.

Enkelt forklart

En garanti er en kontraktsmessig bindende forpliktelse fra en part til å påta seg ansvar for ytelsen til en annen part. I forretningssammenheng kan en garanti gis av bank, forsikringsselskap eller annen finansinstitusjon for å gi sikkerhet for at et lån vil bli tilbakebetalt, eller at en forpliktelse vil bli oppfylt.

Hvordan fungerer en garanti når man kjøper noe?

En garanti er et dokument som garanterer at en vare eller tjenester visse krav. For eksempel, når du kjøper en ny bil, får du vanligvis en garanti fra bilprodusenten som garanterer hos bilenr visse krav. Hvis bilen ikke krever krav, kan du kreve at bilen blir reparert eller erstattet.

Hvis du bruker teoritentamen for å øve på teori fra Testen.no, får du både fornøyd- og beståttgaranti. Dette er svært gode betingelser og skaper trygghet for deg som bruker.

Positive sider med garanti

Det er flere fordeler med å ha garanti på et produkt. For det første, hvis noe går galt med produktet, kan kunden få det fikset gratis eller erstattet. Garantien kunden trygghet, vel vitende om at de slipper å betale for reparasjoner hvis noe går galt. 

For det tredje kan garantien være et salgsargument for et produkt, da den viser at selskapet står bak produktet sitt. Til slutt, kan garantien bidra til å bygge kundelojalitet. Ettersom kunder er mer sannsynlig å kjøpe produkter fra selskaper som tilbyr en garanti.

Les også: Hvordan spare penger til reise

Negative sider med garanti

Det er flere potensielle ulemper ved å tilby en garanti på et produkt eller en tjeneste. For det første kan det være dyrt å gi garantien. Spesielt hvis produktet er komplekst eller utsatt for å gå i stykker. Denne kostnaden overføres ofte til forbrukeren i form av en høyere pris. 

For det andre kan det å tilby en garanti gi inntrykk av at produktet ikke er av god kvalitet, eller at selskapet ikke er trygg på produktet sitt. Dette kan skade selskapets omdømme og avskrekke kunder fra å kjøpe. Til slutt, hvis en kunde gjør krav på garantien kan det være tidkrevende og kostbart å løse. spesielt hvis produktet ikke er lett tilgjengelig for å reparere eller erstatte.

Hva er beståttgaranti

En beståttgaranti er en garanti fra en produsent eller leverandør som sier at varen eller tjenesten de leverer vil møte kravene i en bestemt standard. Dette kan være en internasjonal standard, en nasjonal standard eller en standard som er opprettet av produsenten eller leverandøren. Beståttgarantien gir kjøperen en viss grad av beskyttelse hvis varen eller tjenesten ikke møter de forventede kravene.

Når bør du ha en garanti?

En garanti er en type garanti som en produsent eller lignende selskap tilbyr å stå bak et produkt de har laget eller levert. Med andre ord er en garanti et løfte gitt av selgeren av et produkt om at det vil oppfylle visse standarder for kvalitet og ytelse. Garantier gis vanligvis for en viss tidsperiode. De dekker reparasjoner eller utskiftninger hvis produktet ikke oppfyller standardene som er skissert i garantien. 

Mange produkter kommer med en garanti automatisk, men i noen tilfeller må du kanskje kjøpe en garanti separat. Når du bestemmer deg for å kjøpe en garanti eller ikke, er det viktig å vurdere kostnadene for garantien. Vurderer også sannsynligheten for at du må bruke den. Generelt er det en god idé å kjøpe en garanti for dyre gjenstander. De kan sannsynligvis oppleve slitasje eller brudd, for eksempel elektronikk og apparater. 

Det er også viktig å lese den fine skriften av en garanti før du kjøper den, da det kan være visse unntak eller betingelser du ikke er klar over. Noen garantier dekker for eksempel kun visse typer skader, som utilsiktet skade, og ikke skader som oppstår som følge av normal slitasje. 

Oppsummert er en garanti en type garanti som tilbys av et selskap for å dekke reparasjoner eller utskiftninger. Hvis et produkt ikke oppfyller standardene som er skissert i garantien. Når du bestemmer deg for å kjøpe en garanti eller ikke, bør du vurdere kostnadene for garantien og sannsynligheten for at du må bruke den. Sørg for å lese den fine skriften av en garanti før du kjøper den. Siden det kan være visse unntak eller betingelser du ikke er klar over.

Del artikkel