1885.no

Hva lønner seg: Annuitetslån eller Serielån? En grundig undersøkelse av lånetyper i 1885

I disse moderne tider er det mange som befinner seg i den situasjonen at de må låne penger for å investere i eiendom, utdanning eller andre formål. Når man har bestemt seg for å ta opp et lån, er det viktig å velge riktig type lån og å forstå hvordan lånet fungerer. I denne artikkelen skal vi se nærmere på annuitetslån og serielån og hvordan man regner ut hva som lønner seg for hver enkelt låntaker. Vi skal også gi et eksempel på utregning og lånebeløp og gi en konklusjon med hva som lønner seg.

Annuitetslånet: En beskrivelse

Annuitetslån er et lån der man betaler det samme beløpet hver termin gjennom hele lånets løpetid. Dette beløpet er satt sammen av både renter og avdrag. I begynnelsen av lånets løpetid vil rentekostnadene være høyere enn avdraget, men etter hvert som lånet nedbetales vil rentekostnadene synke og avdraget øke.

Serielånet: En beskrivelse

Serielån er et lån der man betaler et fast avdrag hver termin, og rentekostnadene synker i takt med at lånet nedbetales. Dette betyr at terminbeløpet vil være høyest i begynnelsen av lånets løpetid og synke etter hvert som man betaler ned på lånet.

Hvordan regne ut hva som lønner seg?

For å regne ut hva som lønner seg av et annuitetslån eller serielån, må man først og fremst se på sin egen økonomi og hva man har råd til å betale hver måned. For noen kan det være en fordel å ha et fast terminbeløp gjennom hele lånets løpetid, mens andre heller ønsker å betale mest mulig i begynnelsen for så å ha lavere terminbeløp senere.

Eksempel på utregning

La oss ta et eksempel der vi sammenligner et annuitetslån og et serielån med et lånebeløp på 100 000 kroner og en rente på 5 % per år. Lånets løpetid er 10 år, og terminene er månedlige.

Annuitetslån:

Vi benytter formelen for annuitetslån: A = P * r * (1 + r)^n / ((1 + r)^n – 1), der A er terminbeløpet, P er lånebeløpet, r er renten per termin og n er antall terminer. Med våre tall blir terminbeløpet 1063,71 kroner.

Serielån:

Terminbeløpet for et serielån består av et fast avdrag pluss renter. Avdraget er lånebeløpet delt på antall terminer, som i vårt eksempel blir 100 000 / 120 = 833,33 kroner per termin. Renten per termin i begynnelsen er 100 000 * 0,05 / 12 = 416,67 kroner. Terminbeløpet i begynnelsen vil derfor være 833,33 + 416,67 = 1250 kroner.

Konklusjon: Hva lønner seg?

I vårt eksempel vil det totale beløpet man betaler tilbake for annuitetslånet være 1063,71 * 120 = 127 645,20 kroner, mens for serielånet vil det totale beløpet være lavere. Hvilket lån som lønner seg avhenger av låntakers økonomi og preferanser. Annuitetslånet gir et fast terminbeløp, noe som kan være forutsigbart og enklere å forholde seg til. Serielånet gir en høyere innbetaling i begynnelsen, men terminbeløpet synker etter hvert og kan derfor være gunstig for de som ønsker å betale mest mulig i starten av låneperioden.

Uansett hvilket lån man velger, er det viktig å sette seg grundig inn i betingelsene og vurdere nøye hva som passer best for ens egen økonomi og livssituasjon. Lykke til med lånevalget! Bruk også gjerne en forbrukslånkalkulator for å gjøre utregningen enklere.

Del artikkel