Retningslinjer for annonsering på 1885.no

 

Firmanavn:

 

1.       Bruk av popularitetsnavn eller markedsføringsnavn som Firmanavn er tillatt, så fremt det er riktig og lovlig informasjon om Kunden

 

2.       Popularitetsnavn eller markedsføringsnavn skal ikke være støtende, uetisk, umoralsk, illojalt, i strid med retningslinjer for god forretningsskikk eller markedsføringsskikk

 

3.       Popularitetsnavn eller markedsføringsnavn som ønskes brukt skal være benyttet utad i andre sammenhenger

 

4.       Bruken av ord som størst, billigst, best etc. er ikke tillatt som hele eller deler av Firmanavnet, så fremt det ikke er kundens registrerte juridiske firmanavn i Brønnøysundregistrene

 

5.       Bruk av store bokstaver, fet skrift, kursiv, understreking, eller valgfri skrifttype i firmanavn er ikke tillatt

 

 

Firmalogo:

 

1.       Logoer som benyttes skal ikke være støtende, uetisk, umoralsk, illojalt, i strid med retningslinjer for god forretningsskikk eller markedsføringsskikk

 

 

Infosidetekst (firmabeskrivelse):

 

1.       Firmabeskrivelse skal inneha informativ, relevant og riktig informasjon om kunden, kundens virksomhet, produkter, varer og tjenester

 

2.       Firmabeskrivelsen skal ikke inneha informasjon som kan være støtende, uetisk, umoralsk, illojalt, i strid med retningslinjer for god forretningsskikk eller markedsføringsskikk

 

3.       Det er ikke tillatt å ramse eller liste opp leveranseområder, produkter, varer og tjenester i Firmabeskrivelsen

 

4.       Det er ikke tillatt å benytte fet skrift, kursiv, understreking, eller valgfri skrifttype i Firmabeskrivelsen

 

 

Fritekst (kort beskrivelse):

 

1.       Ord som størst, billigst, best etc. er ikke tillatt å benytte

 

2.       Friteksten skal ikke inneholde tekst som kan være støtende, uetisk, umoralsk, illojalt, i strid med retningslinjer for god forretningsskikk eller markedsføringsskikk

 

3.       Det er ikke tillatt å benytte store bokstaver, fet skrift, kursiv, understreking, eller valgfri skrifttype i friteksten

 

 

Geografiske områder:

 

1.       Det er kun tillatt å registrere geografiske stedsnavn kunden faktisk leverer til

 

 

Rabattkupong:

 

1.       Kunden garanterer at de varer/tjenester som Kunden tilbyr alltid kan leveres Kjøperen på de vilkår rabattkupongen angir

 

 

Netthandel (webshop):

 

1.       Netthandel produktene skal inneha relevant og riktig tekst, og bilder om kundens produkter og tjenester

 

2.       Vi anbefaler at det benyttes bilder med så høy oppløsning som mulig

 

 

Autorisasjoner (mestermerker):

 

1.       Det er ikke tillatt å benytte autorisasjoner, mestermerker, mestertitler som Kunden ikke er godkjent for

 

 

Url (nettadresser):

 

1.       Internettadressen som legges inn som kunden webadresse, skal føre til kundens hjemmeside

 

2.       Det er ikke tillatt å lenke til sider som bryter med norske lover eller som kan være støtende, uetisk, umoralsk, illojalt, i strid med retningslinjer for god forretningsskikk eller markedsføringsskikk

 

 

Bransjer:

 

1.       Kunden kan kun registrere sin virksomhet under bransjer hvor kunden selv leverer varer og tjenester

 

 

Søkeord (produkter, varer og tjenester):

 

1.       Det er kun anledning til å benytte søkeord på produkter, varer og tjenester kunden selv leverer

 

2.       Det er ikke tillatt å benytte søkeord som kan være støtende, uetisk, umoralsk, illojalt, i strid med retningslinjer for god forretningsskikk eller markedsføringsskikk

 

3.       Det er ikke tillatt å benytte store bokstaver, fet skrift, kursiv, understreking, eller valgfri skrifttype på søkeord