1885.no

Hvordan installere stikkontakter eller brytere?

Installering av stikkontakter eller brytere er en praktisk ferdighet som kan gi deg mulighet til å foreta nødvendige oppgraderinger eller reparasjoner i hjemmet ditt. Enten du erstatter utdaterte komponenter eller legger til nye, er det avgjørende å gå til oppgaven med sikkerhet i tankene. 

Denne trinnvise guiden vil lede deg gjennom prosessen, fra å slå av strømmen til å teste den nylig installerte stikkontakten eller bryteren. Ved å følge disse instruksjonene nøye, kan du trygt takle dette elektriske prosjektet og forbedre funksjonaliteten til boarealet ditt. Husk at hvis du noen gang føler deg usikker, er det alltid et klokt valg å søke profesjonell hjelp. La oss nå komme i gang med installasjonsprosessen.

Slå av strømmen: 

Det første trinnet er å finne den tilsvarende bryteren i det elektriske panelet som styrer kretsen du skal jobbe med. Det elektriske panelet, også kjent som bryterboksen, inneholder en serie strømbrytere eller sikringer som kontrollerer strømstrømmen til forskjellige deler av hjemmet ditt.

Når du har funnet det elektriske panelet, ta deg tid til å identifisere riktig bryter for kretsen du skal jobbe med. Hvis du installerer nye uttak eller brytere i et spesifikt rom, for eksempel kjøkkenet eller soverommet, må du finne bryteren som tilsvarer det området.

Slå forsiktig av bryteren som styrer kretsen du skal jobbe med. Dette vil effektivt kutte strømforsyningen til stikkontaktene eller bryterne, og sikre at det ikke strømmer strøm gjennom ledningene mens du jobber med installasjonen.

Slå av strømmen

Bekreft ingen strøm: 

Å bekrefte at det ikke går strøm gjennom kretsen er et kritisk sikkerhetstiltak. Det forhindrer risikoen for elektrisk støt, som kan være ekstremt farlig eller til og med dødelig. I tillegg kan arbeid på strømførende elektriske kretser føre til skade på elektriske enheter og utgjøre en brannfare. Ved å ta deg tid til å bekrefte at det ikke er strøm, beskytter du deg selv, din eiendom og alle andre som kan komme i kontakt med det elektriske systemet.

En spenningstester er et enkelt, men uvurderlig verktøy for å sjekke tilstedeværelsen av elektrisk strøm i en krets. Den består vanligvis av en håndholdt enhet med sonder som bringes i kontakt med den elektriske kilden som testes. Slik kan du bruke en spenningstester for å sikre at det ikke strømmer strøm før du installerer nye stikkontakter eller brytere:

 • Slå av strømmen: Begynn med å slå av strømmen til kretsen på det elektriske hovedpanelet. Dette vil bidra til å sikre at det ikke går strøm til den spesifikke stikkontakten eller bryteren du planlegger å jobbe med.
 • Test uttaket eller bryteren: Sett forsiktig probene på spenningstesteren inn i sporene på stikkontakten eller terminalene på bryteren. Testeren vil indikere om det er noen elektrisk strøm tilstede. Hvis testeren ikke lyser eller gir noen indikasjon på spenning, er det trygt å fortsette med installasjonen. Men hvis det indikerer spenning, avstå fra å fortsette med installasjonen og revurder strømsituasjonen.
 • Dobbeltsjekk: Det er alltid en god praksis å dobbeltsjekke ved å teste uttak i nærheten eller brytere på samme krets for å sikre at hele kretsen er uten strøm.

Samle materialer: 

Før du starter installasjonsprosessen, er det viktig å samle alle nødvendige verktøy og materialer. Her er en liste over ting du må ha for hånden:

 • Skrutrekker: En flat eller stjerneskrutrekker vil være avgjørende for å fjerne og feste skruer under installasjonsprosessen.
 • Wire Stripper: Dette verktøyet er avgjørende for å trygt fjerne isolasjonen fra de elektriske ledningene.
 • Elektrisk boks: Sørg for at du har riktig elektrisk boks for å huse stikkontakten eller bryteren.
 • Uttak eller bryter: Avhengig av dine spesifikke behov, velg den type stikkontakt eller bryter som passer den tiltenkte plasseringen og formålet.
 • Skruer: Du trenger skruer for å feste stikkontakten eller bytte til den elektriske boksen.

Når du har samlet alt nødvendig materiale, er det på tide å samle de nødvendige verktøyene. Å ha de riktige verktøyene for hånden vil gjøre installasjonsprosessen jevnere og mer effektiv. I tillegg til de spesifikke verktøyene nevnt ovenfor, kan det hende du også trenger en spenningstester for å sikre at strømmen er slått av før du starter installasjonen.

Ved å sikre at du har alle materialer og verktøy på plass før du starter installasjonen, kan du fortsette med tillit og redusere risikoen for avbrudd eller forsinkelser.

Ikke ta sjanser med dine elektriske installasjoner. Enten du trenger nye uttak eller brytere installert, er Din-elektriker.no her for å hjelpe. Benytt deg av deres gratis inspeksjonstilbud og sørg for at ditt elektriske arbeid er i trygge hender. Gratis befaring fra Din-elektriker.no.

Fjern dekkplaten: 

Bruk riktig skrutrekker og skru forsiktig ut skruene som holder dekselplaten på plass. I de fleste tilfeller vil det være en skrue øverst og en nederst på dekkplaten. Plasser skruene på et trygt sted, da du trenger dem når du setter på plass dekselplaten senere.

Når skruene er fjernet, dra forsiktig dekselplaten vekk fra veggen. Vær forsiktig når du gjør dette for å unngå å skade den omkringliggende veggoverflaten. Hvis dekselplaten sitter fast, bruk forsiktig en flat skrutrekker for å lirke den vekk fra veggen.

Fjern gammel stikkontakt eller bryter: 

Trekk stikkontakten eller bryteren forsiktig ut av den elektriske boksen, og vær oppmerksom på de tilkoblede ledningene. Når den er fjernet, vil du avsløre ledningene og terminalene inne i den elektriske boksen.

Legg merke til ledningene som er koblet til stikkontakten eller bryteren. Det er avgjørende å huske plasseringen av hver ledning og hvilken terminal den er koblet til. Det kan være lurt å ta et bilde for referanse før du kobler fra noen ledninger.

Fjern gammel stikkontakt eller bryter

Koble fra ledninger: 

Slå alltid av strømmen til kretsen du jobber med ved bryteren eller sikringsskapet for å unngå fare for elektrisk støt. Bruk i tillegg en spenningstester for å sikre at strømmen faktisk er av før du fortsetter.

Når du har bekreftet at strømmen er slått av, fjern forsiktig dekselet på stikkontakten eller bryteren. Du vil da se ledningene som er koblet til enheten. Vanligvis vil det være tre hovedledninger å koble fra:

 • Hot Wire (svart)
 • Nøytral ledning (hvit)
 • Jordledning (grønn eller blank kobber)

Bruk en skrutrekker, løsne forsiktig terminalskruene som fester ledningene til stikkontakten eller bryteren. Når du kobler fra hver ledning, er det avgjørende å merke seg plasseringen av hver enkelt. Dette vil gjøre det mye lettere å koble ledningene til det nye uttaket eller bytte riktig.

Klargjør nytt uttak eller bryter:

Hvis du bytter ut med en ny stikkontakt eller bryter, er det viktig å følge produsentens instruksjoner for installasjon nøye. Dette vil sikre at du installerer enheten riktig og i samsvar med produsentens spesifikasjoner. I tillegg, hvis ledningene må strippes, sørg for å gjøre det ved å bruke riktige verktøy og teknikker.

Etter å ha klargjort den nye stikkontakten eller bryteren, er det på tide å koble til ledningene. Koble ledningene til de tilsvarende terminalene på den nye stikkontakten eller bryteren i henhold til produsentens instruksjoner. Det er avgjørende å stramme skruene godt for å sikre en riktig tilkobling og for å forhindre løse ledninger.

Sikkert uttak eller bryter: 

Etter å ha slått av strømmen til kretsen, stikk ledningene forsiktig tilbake i den elektriske boksen. Det er avgjørende å sikre at ledningene er pent organisert og sikkert plassert for å unngå potensielle farer. Når ledningene er på plass, bruk de medfølgende skruene for å feste stikkontakten eller bryteren på plass i den elektriske boksen. Dette trinnet er avgjørende for å opprettholde stabiliteten til stikkontakten eller bryteren og forhindre enhver bevegelse som kan føre til løse tilkoblinger eller synlige ledninger.

Med uttaket eller bryteren sikkert på plass, er neste trinn å feste dekselplaten. Velg en dekkplate som matcher stilen og størrelsen på stikkontakten eller bryteren for å sikre en riktig passform. Plasser dekselplaten forsiktig over uttaket eller bryteren og bruk skruer for å feste den på plass. Dette siste trinnet fullfører ikke bare installasjonsprosessen, men gir også en beskyttende barriere som skjuler ledningene og forbedrer den generelle estetikken til den elektriske armaturen.

Sikkert uttak eller bryter

Slå på strømmen: 

Etter at installasjonen er ferdig, er det på tide å slå på strømmen igjen. Gå tilbake til det elektriske panelet og finn bryteren for kretsen der du installerte den nye stikkontakten eller bryteren. Slå bryteren på igjen for å gjenopprette strømmen til kretsen.

Når strømmen er på igjen, er det viktig å teste den nye stikkontakten eller bryteren for å sikre at den fungerer som den skal. Koble til et lite apparat eller bruk en spenningstester for å sjekke at stikkontakten leverer strøm. For brytere, slå lysene eller apparatene av og på for å bekrefte funksjonaliteten.

Før du vurderer installasjonen som fullført, er det viktig å utføre en siste sjekk for å sikre at alt er i orden. Dobbeltsjekk arbeidet ditt og sørg for at det ikke er noen synlige ledninger eller løse koblinger. Det er avgjørende å inspisere området rundt den nylig installerte stikkontakten eller bryteren for tegn på skade eller farer.

Siste ord!

Å mestre ferdighetene til elektrisk installasjon for stikkontakter og brytere gir mer enn bare kostnadsbesparelser. Det utstyrer deg med muligheten til å omfavne den økende trenden med selvforsyning og integrere smarthusteknologier. Ved å kunne installere USB-uttak og smarte brytere, kan du enkelt tilpasse boarealet ditt til moderne bekvemmeligheter, noe som gjør det mer imøtekommende for dine daglige behov og teknologikyndige gjester. Denne blandingen av tradisjonelt hjemmevedlikehold med moderne oppfinnsomhet gir en håndgripelig måte å forbedre hjemmemiljøet på, og gir deg mulighet til å ta kontroll over boligarealet ditt og fremtidige forbedringer i hjemmet.

Del artikkel