1885.no sine interne og eksterne verdier
Våre interne og eksterne verdier

 

Siden den spede begynnelse har 1885 vært styrt av sine kjerneverdier. Vi ønsker å reflektere disse verdiene i alt vi gjør - for kunder, leverandører og hverandre.

 

Våre interne verdier:

 

 

Våre medarbeidere skal være.

 

 

 • Ansvarsbevisste
 • Lojale
 • Forutsigbare
 • Profesjonelle
 • Solide

 

 

Våre medarbeider skal jobbe for å tilfredsstille.

 

 • Selskapets kunder
 • Selskapets brukere
 • Selskapets målsetninger
 • Egne ønsker om personlig og faglig utvikling

 

 

Våre medarbeidere skal ha.

 

 • En profesjonell holdning i relasjon med kunder, sluttbruker, samarbeidspartnere, leverandører og kollegaer
 • Gode etiske holdninger og verdier
 • Høye ambisjoner
 • Høy kompetanse innen sitt fagfelt

 

 

Som arbeidsgiver skal vi.

 

 • Være trygg, rettferdig og forutsigbar
 • Ha et dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø, med trivsel i fokus
 • Legge til rette for personlig og faglig utvikling hos den enkelte

 

 

Som tjenestetilbyder skal vi være.

 

 • Fremtidsrettet
 • Strukturerte og profesjonelle
 • Nytenkende og nyskapende
 • Kvalitetsbevisste
 • Solide

 

 

Våre eksterne verdier:

 

 

Våre kunder og brukere skal oppfatte våre produkter og tjenester som.

 

 • Attraktive
 • Nyttige
 • Komplette
 • Brukervennlige
 • Effektive
 • Innholdsrike
 • Nyskapende
 • Solide

 

 

Våre kunder og brukere skal oppfatte vår organisasjon som.

 

 • Profesjonell
 • Kompetent
 • Fremtidsrettet
 • Ansvarlig
 • Kvalitetsbevisst
 • Solid