Rettigheter

 

 

Alle rettigheter forbeholdes.

 

Alt innhold, layout og samlingene av opplysninger på disse nettsidene er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning.  OPPLYSNINGSTJENESTEN 1885.NO AS innehar, hvis ikke annet oppgis, opphavsretten og alle andre immaterielle rettigheter til alt materiale på dette nettstedet. Gjentatt og systematisk kopiering av innhold på nettsidene, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt. Krenkelse av rettighetene kan medføre straff og erstatningsansvar. 

 

© 2012 OPPLYSNINGSTJENESTEN 1885.NO AS