Generelle vilkår og betingelser for bruk av tjenesten.

1. GENERELT

Tjenestene tilbys av 1885, Org.nr. 997516281. Følgende brukervilkår og betingelser regulerer forholdet mellom 1885, heretter kalt «1885», og bruker av tjenesten, heretter kalt «Bruker». Brukervilkårene kommer til anvendelse på alt innhold, på all bruk og på alle tjenester som tilbys på 1885.no. Ved å bruke 1885.no bekrefter brukeren å ha lest, forstått og akseptert vilkårene. Vilkårene gjelder for bruk av de tjenester, funksjoner og innhold som tilbys på nettstedet.

Distribusjon, utnyttelse, presentasjon, reproduksjon eller bruk av disse brukervilkårene som tilhører 1885, annet enn til stengt personlig bruk, krever 1885s samtykke. Unnlatelse av å innhente slikt samtykke gir 1885 rett til å iverksette rettslige skritt, og kan medføre straff og erstatningsansvar.

2. PARTENES RETTIGHETER OG PLIKTER

På nettstedet kan du lese eller publisere omtaler av bedrifter eller andre virksomheter. Du er selv ansvarlig for innholdet i de omtaler som publiseres.

Omtalene skal utelukkende være basert på egne opplevelser av bedriften eller virksomheten. Den skal ikke inneholde feilaktig informasjon. Anmeldelsen skal inneholde en redegjørelse for din opplevelse og en begrunnelse for ditt synspunkt.

1885 forbeholder seg retten til på grunnlag av klager, eller på eget initiativ, å unnlate å publisere omtaler, eller å fjerne omtaler som 1885 finner at er i strid med disse brukervilkår uten nærmere begrunnelse.

Gjennom bruk av tjenesten gir du 1885 uttrykkelig rett til å gjengi og spre publiserte omtaler, på hele eller deler av nettstedet, og for øvrig i tilknytning til annen markedsføring. 1885 forbeholder seg retten til å tillate sine kunder og annonsører å benytte innleverte omtaler i egen markedsføring, enten gjennom egne annonser på nettstedet eller i enhver annen sammenheng. Utnyttelseretten er tids-ubestemt og vederlagsfri for 1885.

1885 gir ingen garanti for at dette nettstedet skal fungere uavbrutt eller være feilfritt eller at feil i tjenesten vil bli utbedret.

3. KLAGE

Klage på omtale eller andre brudd på brukervilkårene meddeles til administrator av nettstedet eller ansvarlig for det aktuelle web området. 1885 behandler mottatte klager fortløpende og det står 1885 fritt til etter eget skjønn å vurdere og å behandle innkomne klager.

4. PERSONVERN

1885 samler inn informasjon for å kunne gi bruker en best mulig tjeneste. Informasjonen logges anonymt i såkalte informasjons kapsler. Informasjons kapsler (cookie) er en liten tekstfil som en web server kan lagre på brukerens harddisk når denne laster ned sider fra den aktuelle serveren. Informasjonen blir brukt til å analysere bruksmønster på siden, administrere nettstedet og samle demografisk data på brukerne av nettstedet. IP-adresser og annen slik informasjon er ikke mulig å spore tilbake til en person eller e-post adresse med mindre dette blir oppgitt i kontakt med oss.

Gjennom din nettleser er det mulig å deaktivere informasjons kapsler. Mer detaljert informasjon om håndtering av informasjons kapsler for en spesifikk nettleser kan man finne på den respektive nettlesers nettside.

 
Se mobilversjonen av 1885.no? Ja Nei